U udhëzova në duart e vajzës tri vjeçare

Unë jam një djalosh i ri, i martuar para katër viteve, dhe më ka furnizuar All-llahu me një grua të ndershme dhe të devotshme, e cila e ka frike All-llahun shumë. Prej kësaj martese, All-llahu...

Thirrje për ty – O lënës i namazit!

Vërtetë njeriu në këtë jetë preokupohet me brenga dhe probleme të ndryshme. Ai hasë në këtë jetë sprova dhe sakrifica të mëdhaja dhe të llojllojta. Por, sprova më e madhe që mund ta godet atë...

Katër dëshirat e katër femrave evropiane

E para : Angleze- “E kam shkruar dëshirën time para njëqind viteve!” Autorja e njohur Ati Ruwd në artikullin, të cilin e paraqiti në vitin 1901, thotë: Të punojnë vajzat tona në shtëpi, shërbetore ose si...