U udhëzova në duart e vajzës tri vjeçare

Unë jam një djalosh i ri, i martuar para katër viteve, dhe më ka furnizuar All-llahu me një grua të ndershme dhe të devotshme, e cila e ka frike All-llahun shumë. Prej kësaj martese, All-llahu...

Thirrje për ty – O lënës i namazit!

Vërtetë njeriu në këtë jetë preokupohet me brenga dhe probleme të ndryshme. Ai hasë në këtë jetë sprova dhe sakrifica të mëdhaja dhe të llojllojta. Por, sprova më e madhe që mund ta godet atë...

Katër dëshirat e katër femrave evropiane

E para : Angleze- “E kam shkruar dëshirën time para njëqind viteve!” Autorja e njohur Ati Ruwd në artikullin, të cilin e paraqiti në vitin 1901, thotë: Të punojnë vajzat tona në shtëpi, shërbetore ose si...

Që të më dojë burri im…

Një grua shkoi te një dijetarë duke menduar se ai është magjistar dhe kërkoi nga ai që ta bëjë një magji, me të cilën pastaj burri i saj do ta dojë atë më shumë se...

Kushtet e pranimit të pendimit

Kushti i parë për t’u pranuar pendimi është sinqeriteti. Ngase pendimi është adhurim, e sinqeriteti është kusht i çdo adhurimi.